نظر شما درباره برنامه های گروه دانش و اقتصاد شبکه یک
 
 
 
موضوع برنامه های گروه اقتصاد       موضوعات برنامه های آینده پایش : اقتصادمقاومتی و همت ملی برای خرید کالاهای ایرانی         موضوعات اصلی برنامه های باشما : کار افرینی ومشاور حقوقی          موضوعات اصلی برنامه های حرف حساب : سبک زندگی وبنگاهها، سبک زندگی ونگهداری لوازم منزل
 
 

 

 


   
 
 
30 آذر 1393
 
 
 
 
بازدیدکنندگان: 196508